Ook al bestaat mijn muziekcollectie voor het grootste deel uit langspeelplaten, CD’s dringen steeds verder op, domweg omdat er heel erg veel muziek niet op vinyl wordt uitgebracht en dus zulk een apparaat absoluut onmisbaar is.
Maar om nu te zeggen dat ik met heel erg veel plezier naar weergave van op CD uitgebrachte muziek luisterde…………Ook na de aankoop van m’n huidige speler, de Jadis Symphonia, bleef dit toch duidelijk achter, in de loop der tijd is er langzaam maar zeker wel wat verbetering gekomen in de weergave, te beginnen met het plaatsen van een Trichord clock waardoor detaillering en dynamiek duidelijk toenamen, de volgende stap, het plaatsen van de uitgangsprint van de Jadis JD 3 bracht nog wat meer verbetering, betere OpAmps, geen mute transistoren, tegelijkertijd werd ook de voeding onder handen genomen door Sebastiaan de Vries.Toch bleef het gevoel dat het heel erg veel beter zou moeten kunnen, lang is nagedacht over het inbouwen van een buizentrapje om de door mij zo vreselijk verafschuwde OpAmps uit de speler te bannen, echter dit vergt enorm veel ruimte – gezien er ook een extra voeding moet worden bijgeplaatst – misschien dat dit ooit verder zal komen dan een gedachtenspinsel. Voorlopig is gekozen voor de Burson Discrete OpAmp, simpel in te bouwen, neemt weinig plaats in en is aanleiding om de gehele muziekcollectie op CD opnieuw te ontdekken.De eerste kennismaking leidde tot een nachtelijk genieten van een stroom muziek, de drang om tussentijds toch platen te draaien bleef geheel buiten beeld, een verademing mag het zonder meer genoemd worden.
Zaken die eerder niet of nauwelijks hoorbaar waren blijken echt wel op de CD te staan, tonaliteit, dynamiek en detaillering zijn enorm verbeterd, het resultaat is een bijzonder aangename weergave.

Ook na het vergelijken van muziek op plaat en CD blijft de tevredenheid, achteraf gezien had er bij het up-graden van de CD speler begonnen moeten worden met het aanpakken van de uitgangstrap, wat dat betreft had ik dus met meer aandacht naar Matthijs de Vries moeten luisteren.

Modificaties van CD-spelers
Ongeveer 80% van het geluid van een CD-speler wordt bepaald in het analoge deel. Verbeteringen in het digitale deel doen zeker wat, maar altijd in details (openheid, rust, etc), niet onbelangrijk natuurlijk. Er is echter veel meer winst te behalen in modificaties van de analoge uitgangstrappen. Zelfs in de duurste merken en types zitten vaak nog standaard opamps en standaard onderdelen als elco’s in het signaal, metaalfilm weerstanden en styroflex condensatoren. Al deze componenten hebben een negatief effect op het uiteindelijke geluid. Verbeteren van het analoge deel resulteert in veel meer muziek, een analoger geluid, harde Sss-en verdwijnen vaak volledig, meer rust, snelheid en dynamiek.Eigenlijk onbegrijpelijk dat ik bij phonotrapjes wel zo veel aandacht aan de opamps heb geschonken en in dit geval jaren domweg over ze heen heb gekeken, mogelijk is er ergens iets ingeslopen dat me heeft doen denken dat weergave van muziek vanaf een CD toch maar behelpen blijft, een tunnelvisie………….